Diensten

Arbodienstverlening

Wij verlenen onze diensten in samenwerking met Arbodienst Expereans waar we exclusieve afspraken mee hebben op grond van de vangnetregeling. Bij deze vangnetregeling sluit de werkgever een basiscontract af met een gecertificeerde Arbodienst. Iedere werkgever moet over een basiscontract beschikken en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van dit contract. De Inspectie SZW kan handhavend optreden bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan. De Arbodienst beschikt over verschillende kerndeskundigen die de werkgever ondersteunen bij de taken waar hij zich volgens de Arbowet in moet laten bijstaan. Door de korte lijnen met onze bedrijfsartsen kunnen wij snel schakelen en ons richten op het proces van de re-integratie.

Wanneer moet een werkgever de bedrijfsarts inschakelen?

Als werkgever ben je verplicht een bedrijfsarts in te schakelen indien een verzuim dreigend langdurig wordt, omdat de bedrijfsarts kan beoordelen of de medewerker ziek is en daardoor arbeidsongeschikt is of niet.
De bedrijfsarts is een deskundig aanspreekpunt voor alles wat met het werk en de gezondheid te maken heeft. Dit maakt gelijk ook het verschil tussen een arts en een bedrijfsarts.

Heeft het verzuim van de medewerker met psychische klachten te maken, dan moet er binnen twee weken een uitnodiging bij de bedrijfsarts volgen. Bij andere gezondheidsklachten moet de medewerker uiterlijk in de zesde week van het verzuim de bedrijfsarts bezoeken. Bij voorspoedige re-integratie neem je eerder contact op met de bedrijfsarts.

Casemanagement en verzuimbegeleiding

Bij de begeleiding van een zieke medewerker moet worden voldaan aan de Wet verbetering Poortwachter en andere geldende wet- en regelgeving. Daar komt veel bij kijken! Zoals een plan van aanpak, een probleemanalyse, inzetten van een interventie, een arbeidsdeskundig onderzoek, eerstejaarsevaluatie, tweede spoor begeleiding, vervroegd een IVA-uitkering aanvragen of uiteindelijk een WIA-aanvraag. Kortom veel gespecialiseerde processen waarvoor kennis en kunde nodig is. De casemanager van Verzuimportaal zal een begripvolle band opbouwen met de werkgever en werknemer en neemt de regie in het verzuimproces. Adviseren over ziekteverzuim is een vak.

Wij beschikken over ondernemende en gedreven casemanagers die meedenken met de ondernemer én de medewerker. Wij blijven betrokken, houden oog voor de mens én wij houden de financiële gevolgen goed in de gaten.

Samen zoeken we naar een passende oplossing voor beide partijen

Deskundig advies en oplossingen

Vragen? Vul dan dit formulier in of bel ons op 0251 501 732