We pakken door, gaan het gesprek aan en lossen het samen op!

Arbodienstverlening & Casemanagement

Verzuimportaal ondersteunt werkgevers bij het voorkomen van verzuim en het bevorderen van herstel bij ziekte. Wij denken in mogelijkheden en kijken daarbij verder dan wet- en regelgeving. Door oprechte aandacht te schenken aan de mens en te sturen op de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer krijgen we een verzuimcase weer in beweging.

Na het ziekmelden van een medewerker moeten er een aantal zaken geregeld worden. Op de werkvloer, maar ook ten aanzien van verzuimbegeleiding. Deze begeleiding moet voldoen aan de Wet verbetering Poortwachter, AVG en andere geldende wet- en regelgeving. Kortom, heel wat regels en geregel. Vandaar dat wij werken met ervaren casemanagers die op de hoogte zijn van deze wet- en regelgeving omtrent verzuim. Verzuimportaal neemt de werkgever dit regelwerk uit handen en zet professioneel en persoonlijk beweging in de zaak.

Elk verzuim is uniek

Elk bedrijf en iedere medewerker is uniek. Net als dat ieder verzuim uniek is. Wij besteden daarom veel aandacht aan iedere specifieke verzuimcase. Dat doet Verzuimportaal met oprechte aandacht en vanaf de eerste verzuimdag. Met positieve verbinding tussen werkgever en werknemer, gericht op de arbeidsmogelijkheden en het einddoel van de re-integratie. De relatie tussen leidinggevende en medewerker is daarbij dé sleutel tot succes.

We pakken door, gaan het gesprek aan en lossen het samen op! Bij Verzuimportaal heeft u altijd één vast aanspreekpunt.

Meedenken met de ondernemer én de medewerker

Verzuimdossiers op orde?

Het is belangrijk dat de juiste interventies worden ingezet en een verzuimdossier voldoet aan de richtlijnen van het UWV en de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Een verzuimdossier moet dus op orde zijn. Voor onze casemanager is dossieropbouw en verzuimbegeleiding dagelijks werk en wij houden het verzuimdossier op orde om WIA-instroom en een eventuele loonsanctie te voorkomen. Met de ruime ervaring en betrokkenheid bij de case heeft Verzuimportaal de regie op het verzuim.

Waarom Verzuimportaal?

Verzuimportaal is professioneel, betrokken en volhardend en denkt mee met de ondernemer. Door de snelle inzet van de casemanager en de samenwerking met onafhankelijke deskundigen komen we tot goede adviezen en oplossingen. Zo dringen wij verzuim zoveel mogelijk terug. Wij blijven daarbij met de ondernemer in gesprek en stellen samen doelen over verzuim en inzetbaarheid.

Jarenlange ervaring

Verzuimportaal is ontstaan uit de behoeften die vanuit brancheorganisaties in de retail- en mode-industrie ontstonden om over een portaal te beschikken. Een portaal waarmee de belangen van werkgever en werknemer konden worden behartigd en kennis over duurzame inzetbaarheid werd gedeeld. Dit kan nu met Verzuimportaal. Na vele jaren werken we inmiddels – naast de retail en bedrijven in de mode-industrie – voor diverse andere bedrijfstakken, zoals horeca, dierenopvang, metaalindustrie, enz.

Vragen? Vul dan dit formulier in of bel ons op 0251 501 732