Over Verzuimportaal

Verzuimportaal is een arbodienstverlener met landelijke dekking. Al ruim 15 jaar ontwikkelt Verzuimportaal met succes specifieke verzuimbegeleiding.

Verzuimportaal ondersteunt al vele ondernemers en daarmee honderden werknemers, bij het gehele proces rondom ziekte en verzuim. Het doel van Verzuimportaal is om samen met u meer grip op uw verzuim te krijgen. Onze persoonlijke en ondernemersgerichte aanpak richt zich op elke afzonderlijke unieke werkgever- en werknemersituatie. Daarnaast staan wij voor een proactieve advisering en een bovengemiddelde service.

Wat doen wij

Eén vaste contactpersoon
Bij verzuim van medewerkers krijgt u één vaste contactpersoon die u ondersteunt, adviseert, coacht, begeleidt en het hele verzuimtraject coördineert: de casemanager. Op alle werkdagen, de hele dag bereikbaar.
Coördinatie
Snelle, duidelijke en tijdige informatie
Snelle en kosteneffectieve werkhervatting
Poortwachter-proof
Snel schakelen
Geen onnodige wachttijden
Passende dienstenpakketten

Expert in

Verzuimportaal begeleidt het gehele ziekteverzuimproces en onderhoudt contacten met u, uw werknemers, uw ziekteverzuim verzekeraar, diverse deskundigen en het UWV.Lees verder
Het vakgebied veiligheid richt zich veelal op direct waarneembare onveilige situaties die op korte termijn tot gezondheidsletsel of schade kunnen leiden.Lees verder
Over het algemeen wordt de inzet van een arbeid- en organisatiekundige (A&O) gevraagd op het moment dat de scheurtjes ontstaan in het functioneren van organisaties.Lees verder
De arbeidshygiëne kijkt meer naar belastende arbeidsfactoren die pas op termijn tot gezondheidsschade kunnen leiden.Lees verder

Overige Diensten

Verzuimportaal heeft nog meer te bieden voor uw onderneming. Hieronder vind u informatie over onze overige diensten.

Wat is een PMO
Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een verzameling van methoden om de gezondheid van werkende mensen te bewaken en te bevorderen. PMO bestaat uit onderzoek van de gezondheid, en activiteiten (interventies) om de gezondheid te verbeteren, als daar op basis van het onderzoek een reden voor bestaat. PMO is primair bedoeld voor individuele werkende mensen. Daarnaast kan men met PMO ook een beeld krijgen van de gezondheid van groepen werknemers. Voor individuele werknemers, maar ook voor een groep kan men activiteiten (interventies) opzetten ter bevordering van de gezondheid.

Is PMO verplicht?
Artikel 18 van de Arbowet legt werkgevers de verplichting op om PMO aan hun werknemers aan te bieden: De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
De werkgever moet een PMO aanbieden aan de werknemers, en neemt ook de kosten van PMO voor zijn rekening. De ondernemingsraad kan de werkgever wijzen op zijn verplichting om een PMO aan te bieden. Ook individuele werknemers kunnen om een PMO vragen. Zij kunnen hun verzoek rechtstreeks bij de werkgever neerleggen, of bij een vertrouwenspersoon van het bedrijf.

Werknemers zijn wettelijk niet verplicht tot deelname aan PMO. Er kan evenwel een verplichting bestaan op grond van de CAO. Dit is het geval in enkele branches met aanzienlijke arbeidsrisico’s, zoals het beroepsgoederenvervoer. Men kan de CAO hanteren als middel om de deelname aan het PMO krachtig te stimuleren. Dat vraagt een gedegen en effectieve voorlichting van de werknemers in de betreffende bedrijfstak.

Wat is de relatie van PMO met andere activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden?
De informatie uit een PMO kan die uit de RI&E aanvullen. Risico’s in het werk kunnen met een PMO bevestigd of bekrachtigd worden. Niet met de RI&E gevonden knelpunten kunnen bij PMO juist weer wel aan het licht komen, zoals knelpunten op het terrein van psychische en sociale belasting in het werk. Het PMO kan dus worden ingezet als instrument voor aanvullende risico-inventarisatie bij groepen werknemers. RI&E en PMO zijn dus allebei van belang voor de beheersing van de risico’s in het werk. PMO maakt de RI&E niet overbodig!

Eén van de kerntaken van Verzuimportaal is het uitvoeren en/of toesten van de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Door middel van deze e-mail willen wij u van informatie voorzien die betrekking heeft op dit onderwerp.

Op grond van de Arbowet is elk bedrijf verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren
De RI&E moet altijd actueel zijn. De Inspectie SZW controleert namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of er een getoetste RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is. Heeft u geen RI&E dan zal de inspectie SZW direct een boete aanzeggen. Als de RI&E niet volledig is, geeft de Inspectie SZW een waarschuwing met een termijn van maximaal 3 maanden om de RI&E in orde te maken.

Nu een branche RI&E downloaden?
Klik op deze link: www.rie.nl/rie-instrumenten/
Heeft u 25 werknemers of meer, stuurt u de uitgevoerde digitale branche RI&E dan aan info@verzuimportaal.nl. Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op.

Kosten
Een branche RI&E levert uw bedrijf voordeel op! Bedrijven onder de 25 medewerkers hoeven de RI&E waarschijnlijk niet te laten toetsen. Indien uw bedrijf meer dan 25 werknemers heeft dan dient u de uitgevoerde branche RI&E te laten toetsen door Verzuimportaal.

Product /  Verzuimportaal leden
Lichte toets branche RI&E tot 25 medewerkers (niet verplicht) / 294
Branche RI&E toetsing met bedrijfsbezoek van 26 tot 50 medewerkers / 709
Branche RI&E Toetsing met bedrijfsbezoek tot 100 medewerkers / 1013
Branche RI&E Toetsing met bedrijfsbezoek vanaf 100 medewerkers / offerte
Alle bedragen zijn exclusief BTW en reiskosten

Geen Branche RI&E
Kan uw bedrijf geen gebruik maken van een branche RI&E, vraag dan een offerte aan bij Verzuimportaal. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@verzuimportaal.nl
Mocht u nog vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met Edwin Schneider op telefoonnummer: 0251 501 732

Lid est laborum dolo rumes fugats untras. Etha rums ser quidem rerum facilis dolores nemis onis fugats vitaes nemo minima rerums unsers sadips amets. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci amets uns. Â Etharums ser quidem rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes nemo minima rerums unsers sadips ameet quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. amets dolores.
Doel
Het gesprek heeft als voornaamste doel de werknemer te informeren over de relevante wetgeving rond verzuim (Wet Verbetering Poortwachter) en de wet WIA.

Dit houdt in:
• de werknemer alert maken op het beperkte vangnet vanuit de WIA, het ontbreken van dit vangnet bij een AO-percentage van minder dan 35% en de consequenties van andere uitkeringsklassen met betrekking tot inkomen.
• de werknemer bewust maken van diens verantwoordelijkheid in het kader van werkhervatting intern en/of re-integratie extern.
• de werknemer stimuleren vanuit die eigen verantwoordelijkheid te zorgen voor een maximale inspanning aan re-integratie.

Werkwijze
Werknemer wordt uitgenodigd op een van de locaties van Verzuimportaal of thuis bezocht, al naar gelang de individuele behoefte en noodzaak.
Een professional van Verzuimportaal plant binnen 2 weken, na aanmelding opdracht (van werkgever of intermediair), een gesprek.
Het gesprek is steeds individueel. Maatwerk, waarbij ruimte wordt gegeven aan eventuele weerstanden van de cliënt, persoonlijke belevingen en negatieve
ervaringen, zonder afbreuk te doen aan het doel.

Iedere casus is verschillend. De tijdsbesteding van het gesprek varieert in zijn algemeenheid tussen de 1 en 2 uur.
De opdrachtgever ontvangt een korte rapportage waarin de belangrijkste conclusies uit het gesprek vermeld staan, met inachtneming van de privacybescherming.

Tarief
€ 100,- per uur excl. BTW en reiskosten

Opdrachtverstrekking
Per e-mail: info@verzuimportaal.nl
Telefonisch: 0251-501 733

Lid est laborum dolo rumes fugats untras. Etha rums ser quidem rerum facilis dolores nemis onis fugats vitaes nemo minima rerums unsers sadips amets. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci amets uns. Â Etharums ser quidem rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes nemo minima rerums unsers sadips ameet quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. amets dolores.