De verzuimbegeleiding van Verzuimportaal biedt u de volgende voordelen:

Eén vaste contactpersoon
Bij verzuim van medewerkers krijgt u één vaste contactpersoon die u ondersteunt, adviseert, coacht,begeleidt en het hele verzuimtraject coördineert: de casemanager. Op alle werkdagen, de hele dag bereikbaar.

Coördinatie
Uw casemanager bespreekt telefonisch de situatie met u om een goed beeld te krijgen van het verzuim van de medewerker de oorzaak daarvan en de geschatte duur van het verzuim. Op basis van deze bevindingen worden mogelijkheden van aanpak met u besproken. U houdt hierbij de regie, de casemanager coördineert de te ondernemen stappen.

Snelle, duidelijke en tijdige informatie
De casemanager informeert u snel en adequaat. Hoe staat het met uw zieke werknemer? Wanneer kan hij/ zij weer aan het werk? Wat zei de bedrijfsarts? Wat is het plan? Wat moet er nog gebeuren?

Snelle en kosten effectieve werkhervatting
De casemanager denkt niet in problemen. Hij komt met oplossingen. Maatregelen die werkhervatting bespoedigen. Tijdelijk ander werk. Aanpassingen in taken en tijd. Hij kent de branche-subsidieregelingen en de vergoedingen van uw verzuimverzekeraar.

Snel schakelen
De casemanager regisseert, legt verbindingen en zorgt dat het verzuimtraject nooit langer duurt dan noodzakelijk. En hij schakelt voor iedere situatie de juiste partij in.

Geen onnodige wachttijden
Zo nodig regelt hij bemiddeling bij zorgverleners (zoals ziekenhuizen) en voorkomt hij lange wachttijden. Resultaat: een snelle(re) re-integratie.

Passende dienstenpakketten
Verzuimportaal kent diverse “pakketten”, dus altijd een duidelijke focus op verzuim! Klik hier voor een overzicht van onze pakketten.