Onze adviseur:
Helger Siegert (1964) is sinds 2006 werkzaam als A&O-adviseur voor Verzuimportaal. In 1992 is hij als bedrijfskundig ingenieur afgestudeerd aan de HTS Tilburg in de afstudeervariant kwaliteitsmanagement. Hierna volgde hij de opleiding Hogere Veiligheidskunde bij het PHOV.
In 2004 behaalde hij de mastergraad arbeids- en organisatiekunde bij het Sioo. Zijn werkzaamheden bevinden zich veelal op de snijvlakken van techniek, organisatie en gedrag. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in het ontwerpen en invoeren van managementsystemen bij verschillende organisaties en branches.
Helger is lid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs [Ooa] en Certified Management Consultant [CMC].

Wanneer inzetten:
Over het algemeen wordt de inzet van een arbeid- en organisatiekundige (A&O) gevraagd op het moment dat de scheurtjes ontstaan in het functioneren van organisaties. Voorbeelden hiervan zijn conflicten, hoog verloop van personeel, afname van productiviteit en kwaliteit en toenemend verzuim. In dit soort gevallen is het de rol van de A&O adviseur om deze scheurtjes in verband te brengen met de manier waarop de arbeid binnen de organisatie is georganiseerd, en hoe een organisatie reageert op ontwikkelingen in de omgeving. Om deze verbanden te vinden kan gebruik gemaakt worden van verschillende soorten onderzoeken.

Voorbeelden van onderzoeken zijn:
• Een RI&E met nadruk op de organisatie van het werk;
• Analyse van verzuim- en verloopgegevens;
• Uitvoeren van een werkbelevingsonderzoek;
• Houden van interviews en/of groepsgesprekken.
Nadat duidelijk is geworden wat oorzaken zijn voor de scheurtjes in het functioneren van de organisatie kunnen acties ingezet worden om deze te herstellen.

Voorbeelden van acties zijn:
• Ontwerpen en begeleiden van brainstormsessies;
• Ontwerpen en begeleiden van werkconferenties;
• Samen met de klant ontwikkelen van een visie over veiligheid en gezondheid;
• Opstellen van verzuimbeleid;
• Trainen van leidinggevenden bij het managen van verzuim;
• Coaching van directie en medewerkers;
• Opnieuw ontwerpen en inrichten van processen;
• Opzetten en implementeren van arbomanagementsystemen.

Tarief
Het uurtarief van onze adviseur is € 135,- exclusief BTW en reiskosten.

Opdrachtverstrekking
Per e-mail: info@verzuimportaal.nl
Per telefoon: 0251 501 733